Channel HPLUS Films
Video clip of channel Channel HPLUS Films

Channel HPLUS Films

Hplus Films là kênh HTV Films truyện Việt Nam, chuyên cung cấp phim Truyền hình HTV / HTVC. Ngoài ra Hplus welcome tất cả các đối tác sản xuất nội dung tham ...

Vị Tướng Tình Báo Và Hai Bà Vợ - Tập 13 | HTV Films Tình Cảm Việt Nam Hay Nhất 2019

Vị Tướng Tình Báo Và Hai Bà Vợ - Tập 13 | HTV Films Tình Cảm Việt Nam Hay Nhất 2019

45:24
Kẻ Giấu Mặt - Tập 14 | Phim Hành Động Việt Nam 2017

Kẻ Giấu Mặt - Tập 14 | Phim Hành Động Việt Nam 2017

46:12
Dù Gió Có Thổi -  Tập 132 | Phim Tình Cảm Hài Hước Việt Nam Hay Nhất 2016

Dù Gió Có Thổi - Tập 132 | Phim Tình Cảm Hài Hước Việt Nam Hay Nhất 2016

40:18
Hoa Dã Quỳ - Tập 14 | HTV Films Tình Cảm Việt Nam Hay Nhất 2019

Hoa Dã Quỳ - Tập 14 | HTV Films Tình Cảm Việt Nam Hay Nhất 2019

41:50
Sống Gượng - Tập 8 | TFS Phim Tình Cảm Việt Nam Hay Nhất 2019

Sống Gượng - Tập 8 | TFS Phim Tình Cảm Việt Nam Hay Nhất 2019

26:50
Dòng Đời - Tập 47 | Phim Tình Cảm Việt Nam Hay Nhất 2019

Dòng Đời - Tập 47 | Phim Tình Cảm Việt Nam Hay Nhất 2019

41:37
Hoa Vàng Nơi Ấy - Tập 21 | HTV Films Tình Cảm Việt Nam Hay Nhất 2019

Hoa Vàng Nơi Ấy - Tập 21 | HTV Films Tình Cảm Việt Nam Hay Nhất 2019

45:32
Kẻ Giấu Mặt - Tập 09 | Phim Hành Động Việt Nam 2017

Kẻ Giấu Mặt - Tập 09 | Phim Hành Động Việt Nam 2017

41:04
Đường Hồ Chí Minh Trên Biển - Tập 22 | HTV Films Tình Cảm Việt Nam Hay Nhất 2019

Đường Hồ Chí Minh Trên Biển - Tập 22 | HTV Films Tình Cảm Việt Nam Hay Nhất 2019

45:25
Kẻ Giấu Mặt - Tập 08 | Phim Hành Động Việt Nam 2017

Kẻ Giấu Mặt - Tập 08 | Phim Hành Động Việt Nam 2017

41:06
Những Ông Bố Độc Thân - Tập 10 | HTV Films Tình Cảm Việt Nam Hay Nhất 2019

Những Ông Bố Độc Thân - Tập 10 | HTV Films Tình Cảm Việt Nam Hay Nhất 2019

45:34
Kẻ Giấu Mặt - Tập 07 | Phim Hành Động Việt Nam 2017

Kẻ Giấu Mặt - Tập 07 | Phim Hành Động Việt Nam 2017

41:17
Kẻ Giấu Mặt - Tập 06 | Phim Hành Động Việt Nam 2017

Kẻ Giấu Mặt - Tập 06 | Phim Hành Động Việt Nam 2017

15:57
🔵 Thử Trà Sữa Trứng Muối với bánh Waffle - Livestream WANBO Tập 404

🔵 Thử Trà Sữa Trứng Muối với bánh Waffle - Livestream WANBO Tập 404

45:37
Kẻ Giấu Mặt - Tập 05 | Phim Hành Động Việt Nam 2017

Kẻ Giấu Mặt - Tập 05 | Phim Hành Động Việt Nam 2017

46:13
Dù Gió Có Thổi -  Tập 123 | Phim Tình Cảm Hài Hước Việt Nam Hay Nhất 2016

Dù Gió Có Thổi - Tập 123 | Phim Tình Cảm Hài Hước Việt Nam Hay Nhất 2016

46:36
Dù Gió Có Thổi -  Tập 131 | Phim Tình Cảm Hài Hước Việt Nam Hay Nhất 2016

Dù Gió Có Thổi - Tập 131 | Phim Tình Cảm Hài Hước Việt Nam Hay Nhất 2016

45:12
Kẻ Giấu Mặt - Tập 04 | Phim Hành Động Việt Nam 2017

Kẻ Giấu Mặt - Tập 04 | Phim Hành Động Việt Nam 2017

41:49
Lửa Trên Băng - Tập 14 | HTV Phim Tình Cảm Việt Nam Hay Nhất 2018

Lửa Trên Băng - Tập 14 | HTV Phim Tình Cảm Việt Nam Hay Nhất 2018

47:02
Dù Gió Có Thổi -  Tập 118 | Phim Tình Cảm Hài Hước Việt Nam Hay Nhất 2016

Dù Gió Có Thổi - Tập 118 | Phim Tình Cảm Hài Hước Việt Nam Hay Nhất 2016

41:49
Lửa Trên Băng - Tập 13 | HTV Phim Tình Cảm Việt Nam Hay Nhất 2018

Lửa Trên Băng - Tập 13 | HTV Phim Tình Cảm Việt Nam Hay Nhất 2018

42:50
Kẻ Giấu Mặt - Tập 02 | Phim Hành Động Việt Nam 2017

Kẻ Giấu Mặt - Tập 02 | Phim Hành Động Việt Nam 2017

45:30
Dù Gió Có Thổi -  Tập 109 | Phim Tình Cảm Hài Hước Việt Nam Hay Nhất 2016

Dù Gió Có Thổi - Tập 109 | Phim Tình Cảm Hài Hước Việt Nam Hay Nhất 2016

44:52
Dù Gió Có Thổi -  Tập 106 | Phim Tình Cảm Hài Hước Việt Nam Hay Nhất 2016

Dù Gió Có Thổi - Tập 106 | Phim Tình Cảm Hài Hước Việt Nam Hay Nhất 2016

45:12
Vũ Khí Sắc Đẹp – Tập 24 | Phim Tình Cảm Việt Nam Hay Nhất 2018

Vũ Khí Sắc Đẹp – Tập 24 | Phim Tình Cảm Việt Nam Hay Nhất 2018

44:58
Dù Gió Có Thổi -  Tập 102 | Phim Tình Cảm Hài Hước Việt Nam Hay Nhất 2016

Dù Gió Có Thổi - Tập 102 | Phim Tình Cảm Hài Hước Việt Nam Hay Nhất 2016

41:26
Những Ông Bố Độc Thân - Tập 9 | HTV Films Tình Cảm Việt Nam Hay Nhất 2019

Những Ông Bố Độc Thân - Tập 9 | HTV Films Tình Cảm Việt Nam Hay Nhất 2019

43:26
Kẻ Giấu Mặt - Tập 01 | Phim Hành Động Việt Nam 2017

Kẻ Giấu Mặt - Tập 01 | Phim Hành Động Việt Nam 2017

45:43
Dù Gió Có Thổi -  Tập 100 | Phim Tình Cảm Hài Hước Việt Nam Hay Nhất 2016

Dù Gió Có Thổi - Tập 100 | Phim Tình Cảm Hài Hước Việt Nam Hay Nhất 2016

27:27
Vị Tướng Tình Báo Và Hai Bà Vợ - Tập 12 | HTV Films Tình Cảm Việt Nam Hay Nhất 2019

Vị Tướng Tình Báo Và Hai Bà Vợ - Tập 12 | HTV Films Tình Cảm Việt Nam Hay Nhất 2019

Trực tiếp