Kênh aoe

🔴 TRỰC TIẾP AOE | VŨ ĐIỆU CUNG R ASSYRIAN | Chim Sẻ Đi Nắng vs Tiểu Thủy Ngư | 22-07-2019

🔴 TRỰC TIẾP AOE | VŨ ĐIỆU CUNG R ASSYRIAN | Chim Sẻ Đi Nắng vs Tiểu Thủy Ngư | 22-07-2019

Ghiền Đế chế 3:51:59
C5T3 | AOE 22 Random | Truy Mệnh vs Chipboy 22/7/2019 | BLV Tuấn Hùng

C5T3 | AOE 22 Random | Truy Mệnh vs Chipboy 22/7/2019 | BLV Tuấn Hùng

PlayOnline 14:58
C5T1 | AOE 22 Random | Truy Mệnh vs Chipboy 22/7/2019 | BLV Tuấn Hùng

C5T1 | AOE 22 Random | Truy Mệnh vs Chipboy 22/7/2019 | BLV Tuấn Hùng

PlayOnline 13:42
C1T1 | AOE 22 Random | Truy Mệnh vs Chipboy 22/7/2019 | BLV Tuấn Hùng

C1T1 | AOE 22 Random | Truy Mệnh vs Chipboy 22/7/2019 | BLV Tuấn Hùng

PlayOnline 11:33
C2T3 | AOE 22 Random | Truy Mệnh vs Chipboy 22/7/2019 | BLV Tuấn Hùng

C2T3 | AOE 22 Random | Truy Mệnh vs Chipboy 22/7/2019 | BLV Tuấn Hùng

PlayOnline 30:48
AoE 22 |C3T4|Hồng Anh + Hải Seo -vs- Chiến Tướng, Cola  Ngày 22-7-2019| BLV: TTH

AoE 22 |C3T4|Hồng Anh + Hải Seo -vs- Chiến Tướng, Cola Ngày 22-7-2019| BLV: TTH

PlayOnline 13:15
AoE 22 |C1T1|Hồng Anh + Hải Seo -vs- Chiến Tướng, Cola  Ngày 22-7-2019| BLV: TTH

AoE 22 |C1T1|Hồng Anh + Hải Seo -vs- Chiến Tướng, Cola Ngày 22-7-2019| BLV: TTH

PlayOnline 12:41
AoE 22 |C1T5|Hồng Anh + Hải Seo -vs- Chiến Tướng, Cola  Ngày 22-7-2019| BLV: TTH

AoE 22 |C1T5|Hồng Anh + Hải Seo -vs- Chiến Tướng, Cola Ngày 22-7-2019| BLV: TTH

PlayOnline 13:18
🔴Trực tiếp AoE l  Solo Shang Chim Sẻ Đi Nắng vs Sơ Luyến  l Day 20/7/2019

🔴Trực tiếp AoE l Solo Shang Chim Sẻ Đi Nắng vs Sơ Luyến l Day 20/7/2019

VTV TET 2:33:18
🔴Trực tiếp AoE l   VŨ ĐIỆU CUNG R ASSYRIAN  Chim Sẻ Đi Nắng vs Tiểu Thủy Ngư l Day 21/7/2019

🔴Trực tiếp AoE l VŨ ĐIỆU CUNG R ASSYRIAN Chim Sẻ Đi Nắng vs Tiểu Thủy Ngư l Day 21/7/2019

VTV TET 3:22:53
[Trực Tieps] AoE Chim Sẻ Đi Nắng vs Bibi - Solo Random | Ngày Trở Lại Của BiBi

[Trực Tieps] AoE Chim Sẻ Đi Nắng vs Bibi - Solo Random | Ngày Trở Lại Của BiBi

VTV TET 5:07:05
C3T5| AOE 22 Assy | Truy Mệnh + Hồng Anh vs Sơ Luyến + Lôi Lão Hổ | ngày 21-07-2019 | BLV Hùng Tom

C3T5| AOE 22 Assy | Truy Mệnh + Hồng Anh vs Sơ Luyến + Lôi Lão Hổ | ngày 21-07-2019 | BLV Hùng Tom

PlayOnline 13:44
AOE Trực Tiếp - Solo Shang ĐỈnh cao | CSĐN vs SƠ LUYẾN

AOE Trực Tiếp - Solo Shang ĐỈnh cao | CSĐN vs SƠ LUYẾN

CHIM SẺ ĐI NẮNG HUYỀN THOẠI 2:03:27
C1T1 | AOE 22 Assy | Truy Mệnh + Hồng Anh vs Sơ Luyến + Lôi Lão Hổ | ngày 21-07-2019 | BLV Hùng Tom

C1T1 | AOE 22 Assy | Truy Mệnh + Hồng Anh vs Sơ Luyến + Lôi Lão Hổ | ngày 21-07-2019 | BLV Hùng Tom

PlayOnline 24:40
AOE Trực Tiếp: Chim Sẻ Đi Nắng Vs Trung Quốc - AOE Cung R Assy - Shang Tự DO

AOE Trực Tiếp: Chim Sẻ Đi Nắng Vs Trung Quốc - AOE Cung R Assy - Shang Tự DO

VTV TET 3:10:52
TRỰC TIẾP AOE: VŨ ĐIỆU CUNG R CHIM SẺ ĐI NẮNG VS Tiểu Thủy Ngư NGÀY 21/7/2019

TRỰC TIẾP AOE: VŨ ĐIỆU CUNG R CHIM SẺ ĐI NẮNG VS Tiểu Thủy Ngư NGÀY 21/7/2019

VTV TET 1:45:53
🔴 TRỰC TIẾP AOE | !!!VŨ ĐIỆU CUNG R | CHIM SẺ ĐI NẮNG VS SƠ LUYẾN | THỂ LOẠI 9 TRẬN | 21-07-2019

🔴 TRỰC TIẾP AOE | !!!VŨ ĐIỆU CUNG R | CHIM SẺ ĐI NẮNG VS SƠ LUYẾN | THỂ LOẠI 9 TRẬN | 21-07-2019

Ghiền Đế chế 4:30:35
AOE Trực Tiếp: CSĐN Vs Trung Quốc - Thể Loại 2Vs2 Cung R

AOE Trực Tiếp: CSĐN Vs Trung Quốc - Thể Loại 2Vs2 Cung R

VTV TET 3:06:50
🔴Trực tiếp AoE l  2vs2 Shang Chim Sẻ Đi Nắng, B.P.Nam vs Nhãn Tử + Lôi Lão Hổ  l Day 21/7/2019

🔴Trực tiếp AoE l 2vs2 Shang Chim Sẻ Đi Nắng, B.P.Nam vs Nhãn Tử + Lôi Lão Hổ l Day 21/7/2019

VTV TET 2:21:35