Kênh he dieu hanh linux

Linux Mint hệ điều hành dành cho tất cả mọi người - for all user

Linux Mint hệ điều hành dành cho tất cả mọi người - for all user

PC Online VN 19:43
How to install docker on Linux

How to install docker on Linux

VTV TET 3:03
Nâng cấp hệ điều hành linux mint

Nâng cấp hệ điều hành linux mint

VTV TET 1:29
Hướng dẫn cài hệ điều hành Linux từ A - Z

Hướng dẫn cài hệ điều hành Linux từ A - Z

Vlog Dolozi 11:20
Nghịch dại thử cài Linux Mint 19.1 lên laptop 20 triệu và cái kết

Nghịch dại thử cài Linux Mint 19.1 lên laptop 20 triệu và cái kết

Chu Đặng Phú 15:31
Tắt mở máy tính trong Linux Mint    Làm quen với hệ điều hành Linux Mint

Tắt mở máy tính trong Linux Mint Làm quen với hệ điều hành Linux Mint

Rain Pham 2:44
Hướng dẫn kết nối wifi trong Linux Mint - Làm quen với hệ điều hành Linux Mint

Hướng dẫn kết nối wifi trong Linux Mint - Làm quen với hệ điều hành Linux Mint

Rain Pham 1:58
Gõ tiếng việt trong Linux Mint  - Làm quen với hệ điều hành Linux

Gõ tiếng việt trong Linux Mint - Làm quen với hệ điều hành Linux

Rain Pham 7:30
Sử dụng chuột máy tính - Làm quen với hệ điều hành Linux Mint

Sử dụng chuột máy tính - Làm quen với hệ điều hành Linux Mint

Rain Pham 2:09
Xem giao diện cơ bản của hệ điều hành Linux Ubuntu 18.04 để quyết định dùng thử

Xem giao diện cơ bản của hệ điều hành Linux Ubuntu 18.04 để quyết định dùng thử

Thụy Vũ 17:20
Dùng tool hacking Linux trên Window

Dùng tool hacking Linux trên Window

Hacker Thn - team BNV 10:01
Embedded Linux - Build Kernel UImage - Hệ thống nhúng - Biên dịch nhân Linux -ARM9260

Embedded Linux - Build Kernel UImage - Hệ thống nhúng - Biên dịch nhân Linux -ARM9260

VTV TET 10:38
Linux basic Part 1   Hướng dẫn cài đặt ubuntu

Linux basic Part 1 Hướng dẫn cài đặt ubuntu

VTV TET 11:43
Linux embedded Unit 14 Virtual memory

Linux embedded Unit 14 Virtual memory

VTV TET 1:25:42
Hướng dẫn cài đặt Kali Linux 2019.1 trên VMware workstation chi tiết

Hướng dẫn cài đặt Kali Linux 2019.1 trên VMware workstation chi tiết

Kiến Thức Công Nghệ 42:11
Cài hệ điều hành cho Raspberry Pi trên Window, Linux và MacOS

Cài hệ điều hành cho Raspberry Pi trên Window, Linux và MacOS

gsviec 4:08
Phần 3  Sử dụng linux trên điện thoại   Hệ điều hành dành cho Hacker

Phần 3 Sử dụng linux trên điện thoại Hệ điều hành dành cho Hacker

Bi You 8:02
Phần 2  Sử dụng linux trên điện thoại   Hệ điều hành dành cho Hacker

Phần 2 Sử dụng linux trên điện thoại Hệ điều hành dành cho Hacker

Bi You 6:32
Phần 1  Sử dụng linux trên điện thoại - Hệ điều hành dành cho Hacker

Phần 1 Sử dụng linux trên điện thoại - Hệ điều hành dành cho Hacker

Bi You 5:10
[vi] LINUX: Quên password của user root ? Đừng lo, hoàn toàn có thể reset lại được !

[vi] LINUX: Quên password của user root ? Đừng lo, hoàn toàn có thể reset lại được !

1Click2beDBA 2:16