Kênh he dieu hanh linux

Cài đặt Oracle trên hệ điều hành Linux

Cài đặt Oracle trên hệ điều hành Linux

Bé Trũi 3:06
Tắt mở máy tính trong Linux Mint    Làm quen với hệ điều hành Linux Mint

Tắt mở máy tính trong Linux Mint Làm quen với hệ điều hành Linux Mint

Rain Pham 2:44
Hướng dẫn kết nối wifi trong Linux Mint - Làm quen với hệ điều hành Linux Mint

Hướng dẫn kết nối wifi trong Linux Mint - Làm quen với hệ điều hành Linux Mint

Rain Pham 1:58
Gõ tiếng việt trong Linux Mint  - Làm quen với hệ điều hành Linux

Gõ tiếng việt trong Linux Mint - Làm quen với hệ điều hành Linux

Rain Pham 7:30
Sử dụng chuột máy tính - Làm quen với hệ điều hành Linux Mint

Sử dụng chuột máy tính - Làm quen với hệ điều hành Linux Mint

Rain Pham 2:09
[Demo] Hệ Thống Giám Sát Mạng Cacti || ShareTV

[Demo] Hệ Thống Giám Sát Mạng Cacti || ShareTV

ShareTV 3:54
Xem giao diện cơ bản của hệ điều hành Linux Ubuntu 18.04 để quyết định dùng thử

Xem giao diện cơ bản của hệ điều hành Linux Ubuntu 18.04 để quyết định dùng thử

Thụy Vũ 17:20
Linux embedded Unit 14 Virtual memory

Linux embedded Unit 14 Virtual memory

VTV TET 1:25:42
Cài hệ điều hành cho Raspberry Pi trên Window, Linux và MacOS

Cài hệ điều hành cho Raspberry Pi trên Window, Linux và MacOS

gsviec 4:08
Phần 3  Sử dụng linux trên điện thoại   Hệ điều hành dành cho Hacker

Phần 3 Sử dụng linux trên điện thoại Hệ điều hành dành cho Hacker

Bi You 8:02
Phần 2  Sử dụng linux trên điện thoại   Hệ điều hành dành cho Hacker

Phần 2 Sử dụng linux trên điện thoại Hệ điều hành dành cho Hacker

Bi You 6:32
Phần 1  Sử dụng linux trên điện thoại - Hệ điều hành dành cho Hacker

Phần 1 Sử dụng linux trên điện thoại - Hệ điều hành dành cho Hacker

Bi You 5:10
[vi] LINUX: Quên password của user root ? Đừng lo, hoàn toàn có thể reset lại được !

[vi] LINUX: Quên password của user root ? Đừng lo, hoàn toàn có thể reset lại được !

1Click2beDBA 2:16
Linux embedded Unit 9 Hello world kernel module

Linux embedded Unit 9 Hello world kernel module

VTV TET 34:02
Linux Mint 19.1 - Tải về máy và rập vào thẻ USB

Linux Mint 19.1 - Tải về máy và rập vào thẻ USB

VTV TET 10:53
Hướng dẫn tạo usb cài Kali Linux và các hệ điều hành Linux khác

Hướng dẫn tạo usb cài Kali Linux và các hệ điều hành Linux khác

hotlink247 4:49
cách tạo USB BOOT cài hệ điều hành kali linux

cách tạo USB BOOT cài hệ điều hành kali linux

Thủ Thuật Máy tính 5:06
Hệ điều hành Linux bài 3 lớp CNC30 CNC31 GV ThS Hồ Hải

Hệ điều hành Linux bài 3 lớp CNC30 CNC31 GV ThS Hồ Hải

VTV TET 1:28:44
Top 5 Trình duyệt tốt nhất cho các hệ điều hành Windows, Mac, Linux, Iphone và Android

Top 5 Trình duyệt tốt nhất cho các hệ điều hành Windows, Mac, Linux, Iphone và Android

Anh Quốc Information Technology 1:16