Kênh he dieu hanh linux

Hướng dẫn cài ibus-unikey để gõ tiếng việt trên kali linux

Hướng dẫn cài ibus-unikey để gõ tiếng việt trên kali linux

Ddos Fulzac 9:35
[Unit 3] File operation - Lập trình với file trên Linux

[Unit 3] File operation - Lập trình với file trên Linux

VTV TET 1:20:23
[TEL4VN-CSKN] Cài đặt FreePBX 13 trên Debian 8 ✅

[TEL4VN-CSKN] Cài đặt FreePBX 13 trên Debian 8 ✅

TEL4VN 8:09
Hướng Dẫn Tải Và Cài Đặt Centos 7

Hướng Dẫn Tải Và Cài Đặt Centos 7

Lê Nam Channel 39:38
Tải Và Cài Đặt Hệ Điều Hành Kali Linux

Tải Và Cài Đặt Hệ Điều Hành Kali Linux

Lê Nam Channel 55:38
[Tự Học linux CentOS 2019 ] Bài 2 : Các lệnh cơ bản trong CentOS 7

[Tự Học linux CentOS 2019 ] Bài 2 : Các lệnh cơ bản trong CentOS 7

Tiệp Hà Huy 53:10
Hướng Dẫn Download Hệ Điều Hành Linux Đơn Giản

Hướng Dẫn Download Hệ Điều Hành Linux Đơn Giản

Lê Nam Channel 12:39
Trải nghiệm nhanh Deepin OS - Hệ điều hành Linux của TQ

Trải nghiệm nhanh Deepin OS - Hệ điều hành Linux của TQ

TungTQ 3:15
Linux Mint hệ điều hành dành cho tất cả mọi người - for all user

Linux Mint hệ điều hành dành cho tất cả mọi người - for all user

PC Online VN 19:43
Hướng dẫn cài hệ điều hành Linux từ A - Z

Hướng dẫn cài hệ điều hành Linux từ A - Z

Vlog Dolozi 11:20
Nghịch dại thử cài Linux Mint 19.1 lên laptop 20 triệu và cái kết

Nghịch dại thử cài Linux Mint 19.1 lên laptop 20 triệu và cái kết

Chu Đặng Phú 15:31
Hướng dẫn kết nối wifi trong Linux Mint - Làm quen với hệ điều hành Linux Mint

Hướng dẫn kết nối wifi trong Linux Mint - Làm quen với hệ điều hành Linux Mint

Rain Pham 1:58
Gõ tiếng việt trong Linux Mint  - Làm quen với hệ điều hành Linux

Gõ tiếng việt trong Linux Mint - Làm quen với hệ điều hành Linux

Rain Pham 7:30
Sử dụng chuột máy tính - Làm quen với hệ điều hành Linux Mint

Sử dụng chuột máy tính - Làm quen với hệ điều hành Linux Mint

Rain Pham 2:09
Xem giao diện cơ bản của hệ điều hành Linux Ubuntu 18.04 để quyết định dùng thử

Xem giao diện cơ bản của hệ điều hành Linux Ubuntu 18.04 để quyết định dùng thử

Thụy Vũ 17:20
Embedded Linux - Build Kernel UImage - Hệ thống nhúng - Biên dịch nhân Linux -ARM9260

Embedded Linux - Build Kernel UImage - Hệ thống nhúng - Biên dịch nhân Linux -ARM9260

VTV TET 10:38
Linux basic Part 1   Hướng dẫn cài đặt ubuntu

Linux basic Part 1 Hướng dẫn cài đặt ubuntu

VTV TET 11:43
Linux embedded Unit 14 Virtual memory

Linux embedded Unit 14 Virtual memory

VTV TET 1:25:42
Hướng dẫn cài đặt Kali Linux 2019.1 trên VMware workstation chi tiết

Hướng dẫn cài đặt Kali Linux 2019.1 trên VMware workstation chi tiết

Kiến Thức Công Nghệ 42:11