Ngọc Trinh - My Day 15 | Những Món Đồ Giá Trị Bậc Nhất | Million-Dollar Closet


Premiered Jun 7, 2019
3,331,696 views
Server G     Download
Bạn đang xem Ngọc Trinh - My Day 15 | Những Món Đồ Giá Trị Bậc Nhất | Million-Dollar Closet.Bạn có thể xem video trực tuyến và tải xuống Ngọc Trinh - My Day 15 | Những Món Đồ Giá Trị Bậc Nhất | Million-Dollar Closet tốc độ cao với nhiều định dạng như mp4, webm, flv, 3gp, mp3 hoàn toàn miễn phí. Tải lên bởi

Ngọc Trinh - My Day #15 | Những Món Đồ Giá Trị Bậc Nhất | My Million-Dollar Closet
http://vtvtet.com/upload/results?searc... http://vtvtet.com/upload/results?searc... http://vtvtet.com/upload/results?searc...
Today I will show you the most expensive items in my wardrobe
Please subscribe for more videos and Don't forget to click the bell
----
Theo dõi Ngọc Trinh tại:
👗Youtube : http://metub.net/ngoctrinh
💋Facebook : http://www.facebook.com/ngoctrinhfas...
❤️Twitter : http://twitter.com/ngoctrinhvn89
💎Instagram : http://www.instagram.com/ngoctrinh89/


Keyword search
Ngọc Trinh - My Day 15 | Những Món Đồ Giá Trị Bậc Nhất | Million-Dollar Closet Ngọc Trinh - My Day 15 | Những Món Đồ Giá Trị Bậc Nhất | Million-Dollar Closet Ngọc Trinh - My Day 15 | Những Món Đồ Giá Trị Bậc Nhất | Million-Dollar Closet
Categories , , , ,