Tuyển Chọn những bài NHẠC THIỀN TĨNH TÂM - Nhạc thiền phật giáo giúp tinh thần an nhiên thanh tịnh

Pháp Âm Thanh Tịnh
Published on Dec 3, 2019
Bạn đang xem Tuyển Chọn những bài NHẠC THIỀN TĨNH TÂM - Nhạc thiền phật giáo giúp tinh thần an nhiên thanh tịnh.Bạn có thể xem video trực tuyến và tải xuống Tuyển Chọn những bài NHẠC THIỀN TĨNH TÂM - Nhạc thiền phật giáo giúp tinh thần an nhiên thanh tịnh tốc độ cao với nhiều định dạng như mp4, webm, flv, 3gp, mp3 hoàn toàn miễn phí. Tải lên bởi Pháp Âm Thanh Tịnh

Tuyển Chọn những bài NHẠC THIỀN TĨNH TÂM - Nhạc thiền phật giáo giúp tinh thần an nhiên thanh tịnh

Trong kinh Hoa Nghiêm có viết: nhất thiết duy tâm tạo, tức là mọi việc đều do tâm sinh ra. Tâm là thứ điều khiển và nảy sinh ra mọi lẽ thiện ác, mọi công đức nghiệp báo của một đời người, quyết định con người ấy sẽ sống đời lương thiện hay đời xấu xa, sẽ trở nên hạnh phúc hay đau khổ.

Tâm tốt tạo ra thiện hạnh, nghiệp lành, hướng con người tới những việc giản đơn, tốt đẹp. Tâm xấu thúc đẩy tham, sân, si, tất cả những tội lỗi sai lầm mà chúng ta gây ra đều xuất phát từ tâm không trong sáng. Từ trong tâm sẽ dẫn dắt hành động, từ hành động mà tạo ra nhân quả.

Hãy Like và Đăng Kí để theo dõi các video pháp âm mơi nhất từ Pháp Âm Thanh Tịnh


Keyword search
Tuyển Chọn những bài NHẠC THIỀN TĨNH TÂM - Nhạc thiền phật giáo giúp tinh thần an nhiên thanh tịnh Tuyển Chọn những bài NHẠC THIỀN TĨNH TÂM - Nhạc thiền phật giáo giúp tinh thần an nhiên thanh tịnh Tuyển Chọn những bài NHẠC THIỀN TĨNH TÂM - Nhạc thiền phật giáo giúp tinh thần an nhiên thanh tịnh
Categories Phap Am Thanh Tinh, Pháp Âm Thanh Tịnh, thien, nhạc thiền,
Loading...

Loading...