Vitamin K - forms functions deficiency RDA

Biochemistry by Dr Rajesh Jambhulkar
Published on May 12, 2019
920 views
Server G     Download
Bạn đang xem Vitamin K - forms functions deficiency RDA.Bạn có thể xem video trực tuyến và tải xuống Vitamin K - forms functions deficiency RDA tốc độ cao với nhiều định dạng như mp4, webm, flv, 3gp, mp3 hoàn toàn miễn phí. Tải lên bởi Biochemistry by Dr Rajesh Jambhulkar

K1- Phylloquinone- plant source
K2- Menaquinone- intestinal bacteria
K3- Menadione- synthetic

only fat soluble vitamin act as a coenzyme

Biochemical Functions
1. post translational gamma carboxylation of clotting factors II,VII,IX,X
2. Activation of Osteocalcin
3. Activation of protein C and S

Deficiency manifestation
hemorrhagic disease of newborn

RDA- 70-140 microgram


Keyword search vitamin k2, vitamin k foods, vitamin k1, vitamin k2 benefits, vitamin k deficiency, vitamin k benefits, vitamin k cream, vitamin k3, vitamin k injection, vitamin k2 mk7, vitamin k2 foods, vitamin k2 side effects, vitamin k deficiency symptoms, vitamin k antagonist, vitamin k2 supplements, vitamin k foods list, vitamin k sources, vitamin k generic name, vitamin k2+d3, vitamin k supplements, vitamin k12, vitamin k newborn, vitamin k and warfarin, vitamin k rich foods,
Vitamin K - forms functions deficiency RDA Vitamin K - forms functions deficiency RDA Vitamin K - forms functions deficiency RDA
Categories , , , ,